Preview

Making the change

Ko tā mātou whāinga nui, ko te whakaiti iho i te pānga kinohanga o ngā mahinga ā-uta ki runga i te taiao. Ko te kaupapa ia, ka rerekē tā mātou tiaki i te wai me te whenua o Te Taurapa o Te Waka hei oranga mō nāianei ki tua i te pae tawhiti.

Ko tō mātou whakapono, mā te āta mahi tahi, i roto i ngā āhuatanga katoa, mā te whakarongo tahi hoki e pai ake ai ngā hua mā ngā iwi katoa, tō tātou ōhanga me tō tātou taiao ki Te Taurapa o Te Waka.

Ko te whakawhānui atu te hōtaka nei - Te Mana o te Tangata, te Wai, te Whenua i runga i te mahere - Te Wai me Te Whenua ki Te Tonga, ā, ko tāna kaupapa ia, he aukati i kino e utaina nei ki te wai. Ko te whakatika i te wai me te whenua te mahia ake nei.

Mā te kōrero tahi me te hapori e puta ai ō koutou uaratanga me ā koutou whāinga kia pai ai te whakahaere i te wai Māori. Ko ngā uaratanga, ko ō whakaaro tiketike tonu mō runga i te wai. E hāngai pū ana ngā whāinga ki te momo wai e wawatatia ana e koe ā tōna wā.

Mā ēnei kohinga kōrero a koutou e mārama ai ki a mātou ko ngā ara papai hei takahitanga ki te whakapakari ake i te wai me te whenua. Mā ngā uaratanga me ngā whāinga hoki te pūnaha whakatakoto ture e whāngai, e whai wāhi mai ana ko te whakarite taumata hei whakahaere i te wai Māori i mua i te tau, rua mano, e rua tekau mā rima. Ka taka tēnei whakaritenga ā-kāwana pokapū i te Tauākī Kaupapa here ā-Motu mō te Whakahaere Wai Māori.

Mehemea ka karawhiu i tō mātou kaha i ngā whakahounga ā-ture, ka māmā ake te haere i roto i ngā whakahounga ā-ture nei ā tōna wā.

Our big goal is to reduce the impact that land-use practices have on the natural environment. This does mean changing the way we look after Southland’s water and land, so we can live well now and in the future.

We believe that working together, taking it step-by-step and listening to each other, we’ll be better placed to achieve a great outcome for Southlanders, our economy and our environment.

The People, Water and Land programme builds on the proposed Southland Water and Land Plan, which is designed to halt any further decline in water quality. The next step is to improve our water and land.

Through community conversations we aim to find out more about your values and objectives for managing freshwater. The values are the things you think are important about water. The objectives relate to the kind of water you want to have in the future.

This feedback will give us the information we need to take the best practical steps to improve our water and land. The values and objectives will also help inform the regulatory process, which includes setting limits to manage freshwater by 2025. This is required by central government under the National Policy Statement for Freshwater Management.

The more work we can do early to prepare for the regulatory changes, the more straightforward it will be when these regulations come into force.

You’re in the driving seat when it comes to the future of Southland’s water—so join the conversation.

We’ll be listening and talking further with Southlanders to learn more about what they think about water. Through these conversations and practically working together to improve Southland’s water quality, the aim is to make the best decisions in the interests of our communities, businesses and industries.

Sign up to receive our e-newsletter and find out about the opportunities to be involved. Go to www.es.govt.nz/subscribe