Preview

About

Our water, our land, our future - Ō tātou wai, tō tātou whenua, ō tātou wawata

He wero nui te whakahaere i te kounga o te wai.

Nuku atu i te kotahi rau, e rima tekau ngā tau e whakatika ana mātou i ngā rauemi mō te whenua me te wai hei oranga mō tātou, hei whakapakari ake hoki i te ōhanga mō tō tātou nei rohe. Nā wai rā, kua heke haere te kounga o te wai ki Te Taurapa o Te Waka.

Mehemea, ko te whāinga tēnā, kia ora te kounga o te wai, me rerekē ā tātou mahi. I roto i te mahi tahi, me karawhiu e tātou tō tātou kaha hei whakatika i te wai, kia kore ai e kino kē atu tōna kounga, haere ake nei.

Ko te painga atu, kua tīmata kē ngā mahi – Me huri ināianei ki ngā mahi kei mua i te aroaro.

Ko te hōtaka - Te Mana o te Tangata, te Wai, te Whenua tēnei e whiriwhiri nei i ngā huarahi whakapakari ake i te wai me te whenua o Te Taurapa o Te Waka.

He hōtaka ngātahitanga tēnei i waenganui i Te Taiao Tonga me Te Ao Mārama Inc (te wāhanga taiao o Ngāi Tahu ki Murihiku).

Mā te hōtaka nei ngā iwi katoa e whakakotahi i runga i te mōhio, ko te tangata te pūtake e hua ai he whakaaro hou, he tirohanga hou, he mahi hou.

E hiahia ana mātou ki te mahi tahi, ki te whakatinana i ngā whakaaro hei oranga tūturu mō te kounga o te wai – e ora ai ko tātou me ngā whakatupuranga kei te whai mai.

Mā te mahi tahi e kaha ake ai te kounga o te wai ki Te Taurapa o Te Waka hei whakapakari ake i te rohe nei e puāwai ai tātou ki tua i te pae tawhiti.

Tackling Southland’s water quality is a big, complex challenge.

For 150 years we’ve been modifying our land and water resources to create a better life for ourselves and a stronger economy for our region. Over that time, water quality in Southland has declined.

If we want healthy water in the future, we need to do things differently. Working together, we need to stop our water quality getting worse and do our best to improve it.

The good news is we’ve already started—now it’s time to take the next steps.

People, Water and Land programme - Te Mana o te Tangata, te Wai, te Whenua —is about taking the next steps to improve Southland’s water and land.

The programme is a partnership between Environment Southland and Te Ao Marama Inc. (the environmental arm of Ngai Tahu ki Murihiku). Its vision is 'inspiring change to improve Southland’s water and land'.

People, Water and Land brings people further into the equation because we know people are integral to any change.

We want to work together more closely, to take the practical actions that make a real difference to water quality—for our own well-being and that of future generations.

Working together, we can change Southland’s water quality to build a more resilient Southland and create a thriving future.

People, Water and Land has three areas of activity (or workstreams):

1. A focus on specific catchments and on-the-ground action to provide practical steps to improve our water and land, as well as learning and sharing information from these examples.

2. Engaging Southlanders in conversations about values and objectives, and listening and sharing information about our environment and communities.

3. Establishing a regional forum that will advise Environment Southland’s council on the methods to achieve the communities’ aspirations and objectives for freshwater (including limits). The forum will be a 'feedback loop' for Southland communities, both listening to communities and sharing information

Ki uta ki tai - from the mountains to the sea - everyone has a part to play.

Ki uta, ki tai – Mai i te maunga ki te moana – He here tā tēnā, tā tēnā, tā tēna.